قالب یک وب سایت وردپرسی ویترین شما بر روی اینترنت است و اهمیت خیلی زیادی دارد که این ویترین ظاهر مناسبی داشته باشد در صورتی که قالب شما ما ظاهر بدی داشته باشد کاربران می توانند با آن ارتباط برقرار کند و در اولین فرصت از وبسایت شما خارج می شود

قالب وب سایت باید با توجه به موضوع و هدفش انتخاب شود. در صورتی که وب سایت شما یک وب سایت سازمانی می باشد باید برای آن یک قالب شرکتی انتخاب کنید و در صورتیکه یک سایت فروشگاهی می باشد باید برای آن یک قالب فروشگاهی در نظر بگیرید.