برای آشنایی با وردپرس و یادگیری بخش های مختلف پیشخوان وردپرس و همچنین تنظیمات اولیه برای سایت ویدیو زیر را مشاهده یا ادامه مقاله را مطالعه نمایید.

برای مشاهد ویدیو قند شکن خود را روشن نمایید و صفحه را مجددا بارگزاری کنید

همچنین بخوانید:
نحوه کدگذاری وب سایت (راهنمای کامل مبتدیان)