آیا اصطلاحات یا اختصارات عجیب وردپرس شما را گیج کرده است؟ آیا به دنبال یک فرهنگ لغت وردپرس هستید که این اصطلاحات وردپرس را به زبان فارسی ساده توضیح دهد؟ پس شما در جایگاه درست قرار دارید. واژه نامه وردپرس تیلو وب پرکاربردترین اصطلاحات را در آموزشهای وردپرس لیست کرده و توضیح می دهد . این بهترین مکان برای مبتدیان وردپرس برای شروع و آشنایی با زبان وردپرس است. اگر می خواهید چیزی را توضیح دهیم که در اینجا ذکر نشده است ، لطفاً از فرم پیشنهاد ما استفاده کنید .