تفاوت بین پست ها و صفحات در وردپرس چیست

اغلب مبتدیان وردپرس بین پست ها و صفحات اشتباه می گیرند. به طور پیش فرض ، وردپرس دارای دو نوع محتوا است: پست ها و صفحات. به عنوان یک مبتدی ، احتمالاً از خود می پرسید که تفاوت پست ها در مقابل صفحات چیست؟ به نظر می رسد که آنها در داشبورد وردپرس و همچنین وب سایت ادامه مطلب